شرح دعای سی و نهم صحیفه سجادیه

شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

معانی لغوی و اصطلاحی واژه های عفو و رحمت

05:29
2

دلایل بکاربردن و تکرار ذکر صلوات در دعاهای امام(ع)

04:41
3

خدایا امیال وجودی مرا از حرام ها باز گردان

08:37
4

آسیب های دلبستگی به شهوات در روایات

08:47
5

خدایا مرا از هر زیاده خواهی که به گناه وادارم می کند بازدار

04:48
6

خدایا مرا از آزار هر مرد و زن مومن و مسلمان بازدار

06:33
7

بیان روایاتی در مورد زشتی آزار دیگران

09:40
8

موانع رسیدن عفو و رحمت الهی، سه مورد اول این دعاست

04:21
9

خلاصه ای از مطالب جلسه قبل

05:45
10

خدایا هرکه مرا به کاری آزرده که تو او را نهی کرده بودی ...

06:03
11

... یا حرمتی از من دریده، زنده است یا مرده، او را بیامرز

06:29
12

رحمت خداوند شامل حال بندگانی است که در حق دیگران رحمت می کنند

05:46
13

خدایا مفتضح نکن کسی را که در حق من ظلم کرده

09:30
14

خدایا عفو و گذشت مرا نیکوترین صدقه و عطا قرا بده

07:11
15

و در عوض گذشت من، از من درگذر و مورد رحمتم قرار ده

06:24
16

آیا وجود امام(ع) در حق دیگران ظلمی مرتکب شده؟

05:44
17

خدایا هرکس که از من به او آزار یا ظلمی شده، او را از من راضی گردان

03:48
18

خلاصه ای از مطالب جلسه قبل

06:48
19

خدایا کسی را که از سوی من ظلمی به او شده، تو خود راضی گردان

06:02
20

خدایا مرا از حکم خودت در قبال ظلمی که کرده ام حفظ فرما

06:54
21

خدایا قوت و توان من، تاب قهر و انتقام تو را ندارد

05:49
22

احادیثی در مورد کوچکی اعمال و عبادات ما

06:02
23

خدایا درخواست بخششی از تو دارم که چیزی از تو نمی کاهد

06:10
24

خدایا آفرینش من برای دور کردن زیان و رساندن سود به تو نبود

05:54
25

خدایا ما را آفریدی تا آیه ای باشیم از قدرت و حکمت تو

06:43
26

بحثی در مورد نفس انسان(1)

05:31
27

بحثی در مورد نفس انسان(2)

04:33
28

خلاصه ای از مطالب پایانی جلسه قبل

03:32
29

خدایا بار گناهانم را که حملش مرا بی تاب کرده، از دوشم بردار

05:44
30

خدایا مرا در انجام توبه یاری فرما

04:42
31

انسان دارای دو خود رحمانی و شیطانی است(1)

05:45
32

انسان دارای دو خود رحمانی و شیطانی است(2)

06:14
33

انسان دارای دو خود رحمانی و شیطانی است(3)

05:36
34

خدایا لطف و رحمتت را بر محو گناهانم موکل ساز

07:46
35

خدایا چه بسیار رحمت بی انتهایت که به گناهکاران رسیده

04:32
36

خدایا مرا الگوی آنان که به عفوت، بخشیده ای قرار ده

08:38
37

و به توفیقت، آنان را از باتلاق مجرمان نجات داده ای

05:16
38

خدایا من خود را مستحق عقوبت و سزاوار عذابت می دانم(1)

05:15
39

خدایا من خود را مستحق عقوبت و سزاوار عذابت می دانم(2)

05:19
40

خدایا من خود را مستحق عقوبت و سزاوار عذابت می دانم(3)

05:33
41

خدایا خوف من از تو، از طمع و امیدم به تو بیشتر است(1)

06:32
42

خدایا خوف من از تو، از طمع و امیدم به تو بیشتر است(2)

08:07
43

و یأس من از نجات، افزون از امیدم به خلاصی از مجازات است

07:38
44

نه یأسم به مرتبه ناامیدی و نه طمعم به حد غرور رسیده

05:51
45

خدایا غلیه ناامیدی بر امید به خاطر کمی نیکی ها در مقابل بدی های من است

06:14
46

خدایا تو آن پروردگار بزرگی که فضل و کرمت را از احدی دریغ نمی کنی

07:06

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo