شرح دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه

شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

شرح موضوع دعا و جمله اول در زمینه شُکر

07:01
2

بحثی توحیدی در مورد فقر وجودی انسان در مقابل خداوند

06:59
3

شکر نعمت های الهی موجب ازدیاد نعمت خواهد شد

06:47
4

شکر هر نعمت سبب الزام انسان به شکری دیگر می شود

07:06
5

عواملی که در مقام عمل، مانع از شکرگذاری ما می شود

07:17
6

شکرگذاری نعمت ها موجب ازدیاد قرب به خدا می شود

06:16
7

خدایا هیچ کس نمی تواند آنچنان که شایسته توست طاعت تو را کند

09:06
8

خدایا کسی نیست که مغفرت تو، به استحقاق بر او واجب شود

07:05
9

خدایا اندک شکری که بجا آورده شود، سپاس می گذاری

04:44
10

خلاصه ای از مطالب جلسه قبل

05:31
11

معنای شکرگذاری خداوند نسبت به بندگان

07:45
12

خدایا گویا شکرگذاری بندگانت، بدون توفیق تو بوده است

05:46
13

انجام اعمال ما، نیازمند هزاران مقدمه از طرف خداوند است(1)

05:09
14

انجام اعمال ما، نیازمند هزاران مقدمه از طرف خداوند است(2)

04:33
15

استشهادی از کلام امام علی(ع)

05:07
16

اعمال و اراده و اختیار ما، به فضل الهی است

07:14
17

شراکت خداوند در اعمال نیک ما از خود ما بیشتر است(1)

03:32
18

شراکت خداوند در اعمال نیک ما از خود ما بیشتر است(2)

05:35
19

خدایا سنت تو، فضل و عادت تو، احسان، و روش تو، عفو است

05:01
20

همه خلایق معترفند که مجازات تو، ظلم نیست(1)

07:00
21

همه خلایق معترفند که مجازات تو، ظلم نیست(2)

02:43
22

اگر شیطان فریبکاری نمی کرد، هیچکس به راه عصیان نمی رفت

05:14
23

تمام همت شیطان، کشاندن انسان به سرکشی و گمراهی است

07:36
24

تعبیر قرآن از تصویرگری شیطان

06:52
25

شیطان شناسی در قرآن کریم

06:35
26

محدوده عملکرد شیطان در بُعد غرایز انسان است

09:17
27

خدایا! چقدر لطف و کرمت نسبت به همه عالم آشکار است

09:37
28

خدایا تو به هر دو گروه ، چیزهایی عطا کردی که سزاوار آن نیستند

07:15
29

خدایا تو در قبال عملی کوتاه در دنیا، اجر ابدی عطا می کنی

03:01
30

خلاصه ای از مطالب پایانی جلسه قبل و تکمیل بحث(1)

07:22
31

خلاصه ای از مطالب پایانی جلسه قبل و تکمیل بحث(2)

04:46
32

خدایا! نعمت هایی که موجب آمرزش شده را مورد بازخواست قرار نمی دهی(1)

07:22
33

خدایا! نعمت هایی که موجب آمرزش شده را مورد بازخواست قرار نمی دهی(2)

06:27
34

خدایا! نعمت هایی که موجب آمرزش شده را مورد بازخواست قرار نمی دهی(3)

07:56
35

خدایا! نعمت هایی که موجب آمرزش شده را مورد بازخواست قرار نمی دهی(4)

08:08
36

خدایا! نعمت هایی که موجب آمرزش شده را مورد بازخواست قرار نمی دهی(5)

05:44
37

خدایا اگر الطاف تو نبود، بندگان به خاطر نعمت هایت، در پیشگاه تو گروگان باقی می ماندند

07:16
38

خدایا تعجیل در عذاب نافرمان امرت و مرتکب نهیت نمی کنی(1)

06:33
39

خدایا تعجیل در عذاب نافرمان امرت و مرتکب نهیت نمی کنی(2)

06:15
40

خدایا بنده ای که بر عصیان تو اهتمام نمود، مستحق عقوبت توست

06:11
41

ای خدای من! از تو کریم تر در عالم کیست؟

07:12
42

خدایا! بر عصیانگر ستم نمی کنی و پاداش مومنان را فراموش نمی کنی

04:31
43

خدایا آنچه آرزو دارم به من عطا کن و بر هدایتم بیفزا

06:48
44

مفهوم ازدیاد هدایت – مراحل هدایت

06:26
45

هدایت نوع سوم که منظور امام سجاد(ع) است

06:37

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo