شرح دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

شرح عنوان دعا – معنای ابتلاء

06:37
2

سنت ابتلاء انسان توسط خداوند

05:57
3

موضوع این دعا در ارتباط با ابتلائات

04:25
4

خدایا ستایش مخصوص توست به خاطر پرده پوشی ات

07:19
5

و ستایش مخصوص توست به خاطر گذشتت بعد از آگاهیت

08:03
6

هریک از ما به بدکاری مشغول است اما تو آشکار نکردی

08:09
7

خدایا چه بسیار امر و نهی تو را که زیر پا گذاردیم(1)

06:08
8

خدایا چه بسیار امر و نهی تو را که زیر پا گذاردیم(2)

05:25
9

خطاهایی مرتکب شدیم که تنها تو از آنها مطلع بودی

06:42
10

خدایا عافیت تو نسبت به ما موجب حفظ آبروی ما گردید

04:48
11

خدایا عیب و عارهای ما را مستور کردی

06:39
12

خدایا ستاریت خود را موجب وعظ و بیداریمان قرار بده

07:37
13

و ستاریت تو موجب انزجار و دوری ما از بدخویی ها گردد

03:57
14

خدایا پرده پوشی تو سبب تلاش ما برای توبه محو کننده گردد

07:41
15

و خطا پوشی ات موجب پیمودن طریق پسندیده گردد

05:11
16

خدایا ما را به غفلت از یاد خودت دچار مساز

07:24
17

درود امام بر پیامبر و عترت او (ع) در پایان دعا

06:28

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo