شرح دعای سی ام صحیفه سجادیه

شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

شرح عنوان دعا

04:02
2

خدایا به من عافیت ببخش از دِین و بده هایم

05:16
3

ویژگی های دِینی که آرامش انسان را تهدید می کند(1)

04:49
4

ویژگی های دِینی که آرامش انسان را تهدید می کند(2)

05:45
5

خدایا به تو پناه می برم از همّ و غم قرض مندی

07:17
6

جایز بودن استقراض در اسلام

08:27
7

مذمت قرض گرفتن مگر در موارد ضروری

09:03
8

قرض گیرنده ، موظف به پرداخت دِین و در زمان معین است(1)

06:14
9

قرض گیرنده ، موظف به پرداخت دِین و در زمان معین است(2)

06:37
10

خدایا مرا پناه بده از تبعات دیونی که بر دوش من است

05:27
11

درخواست ثروت از خداوند، منافاتی با دین داری ندارد

07:12
12

خدایا مرا از اسراف و زیاده روی بازدار

06:06
13

مفهوم گسترده اسراف در قرآن کریم

07:49
14

مذمت اسراف در اسلام و لزوم رعایت الگوی مصرف

08:23
15

خدایا به انفاق و میانه روی مالی استوارم ساز

06:33
16

بیان روایاتی در مورد حُسن تقدیر معیشت(1)

07:15
17

بیان روایاتی در مورد حُسن تقدیر معیشت(2)

05:39
18

خلاصه ای از مطالب جلسه قبل

05:43
19

خدایا به لطف خود، مرا از هر فساد اقتصادی نگاه دار

08:11
20

قانون از کجا آورده ای و در کجا هزینه می کنی

07:14
21

خدایا روزی های مرا از اسباب حلال ، روان گردان(1)

06:59
22

خدایا روزی های مرا از اسباب حلال ، روان گردان(2)

09:06
23

خدایا ، هزینه کردنم در راه خیر باشد – آسیب های ثروت

05:23
24

ادامه بحث آسیب های ثروت

06:21
25

و خدایا ثروتی که موجب ستم و طغیان شود ، از من دور دار

04:39
26

خدایا مصاحبت با فقیران را محبوب من بگردان

04:42
27

انواع فقر مذموم و ممدوح در اسلام

07:27
28

نحوه برخورد پیشوایان دین با فقرا و مساکین(1)

06:20
29

نحوه برخورد پیشوایان دین با فقرا و مساکین(2)

07:03
30

و خدایا مرا به صبر نیکو در مصاحبت با آنها یاری فرما

03:36
31

خدایا آنچه از متاع دنیا از من دور کردی ، ذخیره آخرتم ساز

05:10
32

آنچه از متاع دنیا به من داده ای ، وسیله رسیدن به جوارت قرار بده(1)

07:15
33

آنچه از متاع دنیا به من داده ای ، وسیله رسیدن به جوارت قرار بده(2)

07:25
34

آنچه از متاع دنیا به من داده ای ، وسیله رسیدن به جوارت قرار بده(3)

08:26
35

آنچه از متاع دنیا به من داده ای ، وسیله رسیدن به جوارت قرار بده(4)

07:02

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo