شرح دعای بیست و ششم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

خدایا مرا در رعایت حق همسایگان یاری کن

08:29
2

ویژگی های موالیان(دوستان) ائمه(ع)(1)

08:49
3

ویژگی های موالیان(دوستان) ائمه(ع)(2)

07:38
4

رعایت حق همسایه در قرآن و احادیث

11:46
5

آنها را به اقامه سنت و آداب نیکو موفق کن

06:33
6

آنها را در مساعدت به ضعفا موفق بدار

09:40
7

خدایا آنها را به هدایت راه جویان موفق بدار

06:30
8

و آنها را خیرخواه مشورت کنندگان قرار ده

05:59
9

و دیدار با مسافران از سفر برگشته

05:13
10

و به پنهان داشتن اسرارشان موفق بدار

05:50
11

و به پوشاندن عیوبشان یاری فرما

07:46
12

در رفع نیازهای هم، کمک کار باشند

07:37
13

بیان احادیثی در کمک کاری مومنین به هم

05:13
14

و قبل از سوال و درخواست، عطا کنند

08:38
15

خدایا بتوانم بدی را با خوبی پاداش دهم

09:35
16

بحثی قرآنی و روایی در زمینه مکارم اخلاق

03:57
17

و در حق همه آنان حُسن ظن به کار برم

09:21
18

و با عموم همسایگانم با نیکی رفتار نمایم

09:15
19

و فروتنانه ، با آنها نرم خو باشم

08:32
20

و در نهان ، دوستی با آنها را ظاهر سازم

10:17
21

آنچه برای خویشانم می خواهم برای آنان بخواهم

05:15
22

بصیرت آنها را به حق من زیاد گردان

06:09

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo