شرح دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

مقدمه دعا – خدایا فرزندانم را باقی دار

11:22
2

خدایا عمر فرزندانم را با برکت گردان

08:59
3

خدایا بدن ، دین و اخلاقشان را سالم بدار

11:14
4

خدایا به جسم و جان آنها عافیت عطا فرما

11:13
5

فرزندانم را نیکوکار، متقی و بصیر قرار ده

09:25
6

خدایا فرزندان مرا یاور من قرار بده

10:35
7

تعداد آنها را زیاد و محفلم را زینت بخش

06:31
8

خدایا نام مرا به سبب فرزندانم زنده دار

08:10
9

در غیابم، امورم را به واسطه آنها کفایت کن

10:44
10

و فرزندانم را بر من عطوف و مهربان ساز

09:20
11

خدایا مرا بر تربیت و تأدیب آنها یاری فرما

09:13
12

مرا و فرزندانم را از شیطان در پناه خود گیر

10:42
13

و خدایا برای ما دشمنی مکار قرار دادی

06:00
14

ویژگی های شیطان در رابطه با ما انسان ها

11:13
15

آسیب ها و راهکارهای شیطان

08:18
16

اگر به کار زشتی توجه کنیم ، مارا بی باک می کند

06:05
17

امور باطل شبه ناک را بر ما برپا می کند

08:30
18

خدایا سلطه شیطان را بر ما مغلوب گردان

06:41
19

خدایا مرا در خواسته هایم از اصلاح کاران قرار ده

06:10
20

مرا از پناهندگان مستمر درگاهت قرار بده

07:51
21

روزی حلال مرا به سبب کَرَم خود وسیع گردان

07:11
22

مرا از آنان قرار بده که از ذلت به عزت رسیدند

08:38
23

از آنان که از فقر خود به غنای تو رسیدند قرار ده

04:29
24

آنان که با طاعتت در هر کار خیر و رشد موفق شدند

06:12
25

آنان که به قدرتت، بین آنها و گناه فاصله انداختی

07:49
26

تمام خواسته هایم را برای همه مسلمین نیز خواهانم

08:39

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo