شرح دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

مفهوم و کاربرد واژه تکلیف

09:57
2

تفاوت قانون بشری و قانون الهی

10:28
3

آثار و ثمرات ابتلائات الهی

11:11
4

خدایا آنچه رضای توست به من عطا کن

08:07
5

خشنودیت از من، در عافیت حاصل شود

07:08
6

خدایا مرا طاقت بر مشقت نیست

04:34
7

خلاصه ای از مباحث جلسه قبل

05:55
8

خدایا توفیق بهره مندی از رزق به من بده

06:31
9

خدایا مرا به بندگانت وامگذار

05:34
10

خدایا اگر مرا به خود واگذاری عاجز شوم

08:58
11

اگر مرا به بندگانت واگذاری ترشرویی کنند

08:24
12

و اگر عطایی کنند ، عطایی پردردسر است

06:23
13

پس خدایا به فضل خود ، بی نیازم کن

06:04
14

و به عظمتت ، مرا از فقر نجات بده

06:27
15

موانع وصول انسان به فضل خداوند

05:58
16

یک بحث علمی و روایی در باره حسد(1)

08:18
17

یک بحث علمی و روایی در باره حسد(2)

06:32
18

ریشه حسد و راه درمان آن

08:33
19

خدایا مرا از گناه و حرام بازدار

11:06
20

خدایا مرا بر معاصی دلیر مگردان

10:36
21

خدایا میل و رغبتم را متوجه خود فرما

04:30
22

رضایت بین خدا و بنده ، دوطرفه است

08:25
23

خدایا در همه چیز به من برکت بده

10:05
24

مرا در تمام حالات ، حفظ بفرما

07:37
25

مرا در تمام حالات ، حراست کن

07:06
26

مرا در همه حال ، در پناه و امان قرار ده(1)

09:36
27

مرا در همه حال ، در پناه و امان قرار ده(2)

05:59
28

خدایا توفیق ادای تعهداتم را به من عطا کن

08:51
29

توفیق انجام واجبات اجتماعی را به من عطا نما

08:14
30

حقوق واجب مومن بر مومن ، طبق روایت

11:22
31

واجبات الهی ، شخصیت ما را می سازند

08:12
32

خدایا دیون ما را از خزائن خود ادا فرما

07:41
33

خدایا در روز لقایت ، از حسناتم کم نگردد

08:30
34

خلاصه ای از مباحث جلسه قبل

05:04
35

بحثی در مفهوم لقاءالله

08:08
36

لازمه عمل ، انگیزه و هدف درست است

08:12
37

ایمان و عمل ، پیوند تنگاتنگ دارند

06:43
38

عمل باید خالص برای خدا باشد

09:06
39

عمل باید زاد و توشه آخرت باشد(1)

07:23
40

عمل باید زاد و توشه آخرت باشد(2)

09:22
41

احساس صدق و صفای عمل در قلب

07:51
42

دیدگاه اسلام از دنیا و مفهوم زهد

08:31
43

حسنات را با شوق و عشق انجام دهیم

08:00
44

نوری به من عطا کن تا با آن زندگی کنم

07:36
45

نور الهی، هدایت او برای انسان هاست(1)

07:26
46

نور الهی، هدایت او برای انسان هاست(2)

09:56
47

تفاوت شک علمی و شک مخرب(1)

06:18
48

تفاوت شک علمی و شک مخرب(2)

06:15
49

خوف و اندوه از وعده عذاب را روزیم کن

08:03
50

خدایا بتوانم لذت دعا را در خود بیابم

09:18
51

خواسته های دنیا و آخرتم را برآورده ساز

05:08
52

معرفت حق را در کمی شکرگذاری، روزیم کن

06:09
53

نظام آفرینش بر اساس حکمت الهی است

08:04
54

انسان موحد در همه حال در آرامش است(1)

07:21
55

انسان موحد در همه حال در آرامش است(2)

07:33
56

مفهوم شرح صدر و سلامت صدر

09:11
57

حسد ، ریشه تمام گناهان و مشکلات

10:50
58

خدایا حسد مرا تبدیل به غبطه گردان

08:10
59

خدایا مرا از خطا و لغزش حفظ فرما

05:43
60

خدایا حالت درونم در همه حال یکسان باشد

10:23
61

در حالی که عمل کننده به طاعتت باشم

06:21
62

رعایت عدالت بین دوست و دشمن

08:58
63

حب و بغض نباید به افراط کشیده شود

04:22
64

خداوند در همه حال پشتیبان ماست

08:35
65

بیان چند روایت در مورد خداخوانی

05:02
66

انگیزه دعاخوانی باید در همه حال باشد

11:15
    فایل کامل شرح دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه زمان
1

جلسه اول

54:56
2

جلسه دوم

55:01
3

جلسه سوم

52:32
4

جلسه چهارم

55:08
5

جلسه پنجم

54:57
6

جلسه ششم

55:49
7

جلسه هفتم

50:32
8

جلسه هشتم

51:02
9

جلسه نهم

53:42
10

جلسه دهم

58:11

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo