شرح دعای سیزدهم صحیفه سجادیه

    شرح صحیفه سجادیه - استاد مفسر دکتر محمدعلی انصاری زمان
1

سیر تکاملی انسان و سایر موجودات

13:56
2

بالاترین خواسته و حاجت انسان

10:31
3

شرح و بیان توحید افعالی

09:06
4

ابیاتی از دفتر پنجم مثنوی

10:09
5

خدایی که نعم خود را به بها نمی فروشد

12:10
6

خلاصه ای از چهار جمله اول دعا

08:20
7

خدا بی نیاز مطلق و ما نیازمند هستیم

14:00
8

ای خدایی که میل ها به سوی اوست

11:01
9

درخواست ها، گنج هایش را از بین نمی برد

13:52
10

خدایی که وسایل، حکمتش را تغییر نمی دهد

10:41
11

آیا سرنوشت هرکس از قبل نوشته شده؟

09:08
12

معنای صحیح قضاو قدر الهی(1)

09:02
13

معنای صحیح قضاو قدر الهی(2)

08:51
14

معنای صحیح قضاو قدر الهی(3)

09:12
15

حاجت نیازمندان از او قطع نمی شود

08:44
16

خدایا تو خود را به بی نیازی ستودی

12:44
17

توجه به غیر خدا ، همان محرومیت است

08:25
18

یاری مسلمان منافاتی با توجه به خدا ندارد

06:58
19

خدایا لغزشی کردم و سپس بیدار شدم

12:44
20

روش بیان امام در یک سلوک کامل

09:12
21

شروط رو آوری به سوی خداوند

11:28
22

چرا همه دعاهای ما به اجابت نمی رسد؟(1)

09:39
23

چرا همه دعاهای ما به اجابت نمی رسد؟(2)

08:54
24

عدم اجابت دعا در نامه 31 نهج البلاغه

10:36
25

خدایا با فضلت با من عمل کن نه با عدلت

07:15
26

خدایا اولین کسی نیستم که به تو روآورده

04:54
27

خدایا مستجاب کننده دعایم باش

07:56
28

خدایا تضرعم مشمول رحمت تو باشد

06:10
29

خدایا امیدم را از حضرتت قطع مکن

09:50
30

خدایا مشکلات را برایم آسان کن

10:55
31

خدایا درود بر پیامبر را یارم قرار ده

08:46
    فایل کامل شرح دعای سیزدهم صحیفه سجادیه زمان
1

جلسه اول

57:23
2

جلسه دوم

51:45
3

جلسه سوم

58:54
4

جلسه چهارم

57:19
5

جلسه پنجم

44:04
6

جلسه ششم

56:40

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo