هنگامى ‌كه‌ كارى دشوار براى ‌او‌ پيش ‌مى‌ آمد ‌يا‌ حادثه ‌اى‌ سخت ‌يا‌ رنجى برايش ‌رخ‌ ‌مى‌ دهد

‌از‌ دعاهاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگامى ‌كه‌ كارى دشوار براى ‌او‌ پيش ‌مى‌ آمد ‌يا‌ حادثه ‌اى‌ سخت ‌يا‌ رنجى برايش ‌رخ‌ ‌مى‌ دهد ‌و‌ زمانى ‌كه‌ اندوهگين بود.


•    اى كسى ‌كه‌ گره هاى گرفتارى ‌ها‌ ‌به‌ وسيله ‌ى‌ ‌او‌ گشوده شود ‌و‌ ‌اى‌ آنكه مرز سختى ‌ها‌ بواسطه ‌ى‌ ‌او‌ شكافته شود ‌و‌ ‌اى‌ كسى ‌كه‌ رسيدن ‌به‌ حقيقت گشايش ‌از‌ ‌او‌ درخواست گردد.

•    مشكلات ‌به‌ قدرت ‌تو‌ رام شود ‌و‌ ‌به‌ لطف ‌و‌ مهربانيت اسباب ‌هر‌ چيز فراهم گردد ‌و‌ ‌به‌ قدرتت قضا جارى شود ‌و‌ ‌هر‌ چيز ‌به‌ اراده ‌تو‌ بكار افتد.

•    پس همه چيز ‌به‌ محض خواست ‌تو‌ بدون فرمانت انجام پذيرد ‌و‌ ‌به‌ اراده ‌ى‌ ‌تو‌ بدون نهيت متوقف گردد.

•    تويى ‌كه‌ ‌در‌ مهمات خوانده شوى ‌و‌ تويى ‌كه‌ ‌در‌ ‌هر‌ پريشانى پناهى ‌و‌ ‌آن‌ سختى ‌ها‌ دور نشود مگر آنچه ‌را‌ ‌تو‌ دور كنى ‌و‌ بازنگردد مگر آنچه ‌را‌ ‌تو‌ بازگردانى.

•    واى خداى ‌من‌ مشكلاتى ‌بر‌ ‌من‌ وارد شده ‌كه‌ سنگينى ‌اش‌ پشتم ‌را‌ ‌خم‌ كرده ‌و‌ آنچه تحملش برايم سخت است نگرانم ساخته.

•    (مى دانم كه) ‌به‌ قدرت ‌تو‌ ‌بر‌ ‌من‌ وارد شده ‌و‌ ‌به‌ تسلط ‌تو‌ ‌به‌ ‌من‌ روى آورده.

•    پس آنچه ‌را‌ ‌تو‌ بياورى ‌كس‌ نتواند برد ‌و‌ ‌آن‌ ‌چه‌ ‌را‌ ‌تو‌ روى نمايى كسى برنمى گرداند ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ ‌تو‌ ببندى ‌كس‌ باز نتوان كرد ‌و‌ ‌هر‌ ‌چه‌ ‌را‌ باز كنى احدى نبندد ‌و‌ آنچه ‌را‌ ‌تو‌ مشكل كنى ديگرى آسان نتوان كرد ‌و‌ كسى ‌را‌ ‌كه‌ ‌تو‌ خوار نمايى ياورى نخواهد داشت.

•    پس ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش درود فرست ‌و‌ ‌اى‌ پروردگار ‌من‌ ‌در‌ آسايش ‌و‌ فرج ‌را‌ ‌به‌ فضل خود برايم باز ‌كن‌ ‌و‌ تسلط اندوه ‌را‌ ‌از‌ ‌من‌ ‌به‌ توانايى خود بشكن ‌و‌ حسن نظرت ‌را‌ ‌در‌ آنچه شكوه دارم نثارم ‌كن‌ ‌و‌ شيرينى بخشندگى خود ‌را‌ ‌در‌ آنچه ‌از‌ ‌تو‌ درخواست دارم بمن بچشان ‌و‌ ‌از‌ پيشگاه خود رحمت ‌و‌ گشايشى آسان ‌و‌ ‌به‌ ‌من‌ عطا فرما ‌و‌ برايم ‌از‌ جانب خود رهايى سريع مقرر فرما.

•    و مرا ‌از‌ رعايت واجبات ‌و‌ عمل ‌به‌ سنت ‌و‌ مستحبات بواسطه ‌ى‌ ‌غم‌ ‌و‌ اندوه باز مدار.

•    زيرا ‌اى‌ پروردگار ‌به‌ سبب آنچه ‌به‌ ‌من‌ رسيده ‌دل‌ تنگ ‌و‌ ‌بى‌ طاقت شده ايم ‌و‌ ‌از‌ اندوهى ‌كه‌ ‌بر‌ ‌من‌ حادث شده لبريز ‌از‌ ‌غم‌ ‌و‌ نگرانى شده ‌ام‌ ‌و‌ تويى ‌كه‌ ‌بر‌ رفع آنچه گرفتارم نموده ‌و‌ دورى ‌از‌ آنچه ‌در‌ ‌آن‌ افتاده ‌ام‌ توانا ‌و‌ قادرى، ‌پس‌ ‌با‌ ‌من‌ چنين ‌كن‌ ‌و‌ رهاييم ‌ده‌ اگر ‌چه‌ ‌از‌ جانب ‌تو‌ شايسته ‌ى‌ ‌آن‌ نباشم ‌اى‌ صاحب عرش عظيم.

............................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo