• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3960
3897
61668464

و ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگام پناه بردن ‌به‌ خداى توانا ‌و‌ بزرگ

•    بارخدايا ‌به‌ راستى ‌من‌ ‌به‌ بريدن ‌از‌ دنيا ‌و‌ توجه ‌به‌ ‌تو‌ خود ‌را‌ رها كردم.
•    و ‌با‌ همه ‌ى‌ وجودم روى ‌به‌ ‌تو‌ آوردم.
•    و ‌از‌ آنچه ‌به‌ عطاى ‌تو‌ نيازمند است روى گرداندم.
•    و درخواستم ‌را‌ ‌از‌ كسى ‌كه‌ ‌از‌ احسان ‌تو‌ ‌بى‌ نياز نيست گرداندم.
•    و ديدم ‌كه‌ ‌در‌ حقيقت طلب محتاج ‌از‌ محتاج ابلهى رأى ‌و‌ گمراهى عقل است.

•    زيرا بسيار ديده ‌ام‌ ‌اى‌ خداى ‌من‌ مردمى ‌را‌ ‌كه‌ عزت ‌به‌ غير ‌تو‌ طلبيدند ‌و‌ خوار شدند، ‌و‌ ‌از‌ غير ‌تو‌ ثروت خواستند ‌و‌ ‌بى‌ چيز شدند، ‌و‌ آهنگ بلندى كردند ‌و‌ پست شدند، ‌پس‌ درست است.

•    كه ‌بر‌ اثر ديدن امثال اينان عبرت يافتن انسان دورانديش موفقش ساخته ‌و‌ بواسطه ‌ى‌ انتخابش ‌به‌ راه درست راهنمايى يافته.

•    پس تويى ‌اى‌ مولاى ‌من‌ جايگاه خواسته ‌ام‌ ‌نه‌ كسان ديگر ‌كه‌ مورد سئوالند ‌و‌ تويى برآرنده حاجتم ‌نه‌ ديگرانى ‌كه‌ مورد طلبند.

•    و پيش ‌از‌ ‌هر‌ ‌كه‌ خوانده شود تويى مخصوص ‌به‌ خواندن ‌و‌ دعاى من، ‌و‌ هيچكس شريكت نيست ‌در‌ اميدم، ‌و‌ ‌با‌ ‌تو‌ برابر نيست ‌در‌ دعايم، ‌و‌ ‌با‌ ‌تو‌ پيوسته نيست ‌در‌ ندايم.

•    اى خداى ‌من‌ يگانگى عدد ‌و‌ يكى بودن ‌و‌ صفت قدرت ‌بى‌ نيازى، ‌و‌ فضيلت توانايى ‌و‌ نيرومندى، ‌و‌ درجه ‌ى‌ بلندى ‌و‌ برترى ‌به‌ ‌تو‌ اختصاص دارد.

•    و ‌هر‌ ‌كس‌ غير ‌تو‌ ‌در‌ زندگيش مورد رحمت توست، ‌و‌ ‌در‌ كار خويش تحت تسلط تو، ‌و‌ ‌در‌ منزلش تحت اختيار تو، حالاتش متضاد، ‌و‌ صفاتش ناپايدارند.

•    پس ‌تو‌ والاتر ‌از‌ آنى ‌كه‌ شبيه ‌يا‌ مخالفى داشته باشى، بزرگتر ‌از‌ ‌آن‌ ‌كه‌ مانند ‌و‌ همتا برايت بوده باشد، ‌پس‌ پاك ‌و‌ منزهى ‌تو‌ ‌اى‌ خداوندى ‌كه‌ خدايى ‌جز‌ ‌تو‌ نيست.

------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo