• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3948
3897
61668452

‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است زمانى ‌كه‌ گرفتار ‌مى‌ ‌شد‌ ‌يا‌ كسى ‌را‌ ‌به‌ رسوايى گناه گرفتار ‌مى‌ ديد

•    بارخدايا ستايش ‌تو‌ ‌را‌ ‌بر‌ پرده پوشى بعد ‌از‌ دانستنت، ‌و‌ گذشت، بعد ‌از‌ آگاهيت، ‌كه‌ ‌هر‌ كدام ‌از‌ ‌ما‌ اتهام گناه دارد ولى ‌تو‌ معروفش نساختى، ‌و‌ مرتكب كار زشت شده ولى رسوايش نكردى، ‌و‌ بديها پنهان كرده، ولى كسى ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ راه ننمودى.

•    چه بسيار نهى ‌تو‌ ‌كه‌ بجا آورديم ‌و‌ بسا امر ‌تو‌ ‌كه‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ واداشتى ‌و‌ ‌ما‌ ‌از‌ ‌آن‌ تجاوز نموديم، ‌و‌ بسا بدى ‌كه‌ بدست آورديم، ‌و‌ خطايى ‌كه‌ مرتكب شديم ، ‌كه‌ تنها ‌تو‌ ‌از‌ ميان ناظران ‌بر‌ ‌آن‌ آگاه بودى، ‌و‌ بيش ‌از‌ توانايان ‌بر‌ افشاى ‌آن‌ توانا بودى، ولى ‌در‌ برابر ديده هاى آنان گذشتت ‌بر‌ ‌ما‌ پوششى، ‌و‌ ‌در‌ برابر گوشهايشان مانعى بود.

•    پس آنچه ‌از‌ عيب ‌ها‌ ‌كه‌ پوشاندى، ‌و‌ ‌از‌ زشتى ‌ها‌ ‌كه‌ پنهان داشتى براى ‌ما‌ مايه ‌ى‌ پنده ‌و‌ اندرز ‌و‌ بازدارنده ‌از‌ بدى اخلاق، ‌و‌ انجام گناه قرار ده.
•    ‌و‌ مايه ‌ى‌ سعى ‌در‌ راه توبه ‌اى‌ ‌كه‌ پاك كننده است ‌و‌ كوشش ‌در‌ راهى ‌كه‌ مورد پسند است.

•    و زمان اين تلاش نزديك كن، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ غفلت ‌از‌ ‌تو‌ وامگذار زيرا اشتياق ‌ما‌ ‌به‌ سوى توست، ‌و‌ ‌از‌ گناهان روى گردانده ‌و‌ توبه كرده ايم.

•    و درود فرست بارالها ‌بر‌ برگزيده ‌ى‌ خود ‌از‌ آفريدگانت: حضرت محمد ‌و‌ خاندان ‌او‌ ‌كه‌ ‌از‌ ديگر بندگانت برترند ‌و‌ پاك، ‌و‌ ‌ما‌ ‌را‌ براى آنان گوش ‌به‌ فرمان ‌و‌ چنانكه امر فرمودى فرمانبردار قرار ده.

---------------------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo