‌و‌ ‌از‌ دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است هنگامى ‌كه‌ خبر مرگ كسى ‌به‌ ‌او‌ ‌مى‌ رسيد ‌يا‌ مرگ ‌را‌ ياد ‌مى‌ كرد

•    بارخدايا درود فرست ‌بر‌ محمد ‌و‌ آلش، ‌و‌ ‌از‌ درازى آرزو بازدارمان، ‌و‌ ‌آن‌ ‌را‌ ‌به‌ درستى كردار ‌از‌ ‌ما‌ فرونشان، ‌تا‌ اينكه ‌با‌ تمام شدن ساعت ‌به‌ ساعت، ‌و‌ ‌در‌ يافتن روز ‌به‌ روز، ‌و‌ پيوستن نفس ‌به‌ نفس، ‌و‌ رسيدن گام ‌به‌ گام ‌در‌ ‌پى‌ آرزو نباشيم.

•    و ‌از‌ فريب آرزو سلامتمان دار، ‌و‌ ‌از‌ بديهايش ‌در‌ امانمان دار ‌و‌ مرگ ‌را‌ ‌در‌ برابر ديدگانمام برپا دار، ‌به‌ گونه ‌اى‌ ‌كه‌ يادش براى ‌ما‌ گهگاه ‌و‌ منقطع نباشد.

•    و ‌از‌ اعمال صالح عملى ‌را‌ براى ‌ما‌ قرار ‌ده‌ ‌كه‌ ‌با‌ ‌آن‌ ‌در‌ پايان ‌و‌ عاقبت كار ‌كه‌ ‌به‌ سوى توست درنگ ‌و‌ تأمل كنيم، ‌و‌ براى زودتر رسيدن ‌به‌ تو، ‌به‌ مرگ حرص ورزيم، ‌تا‌ جايى ‌كه‌ مرگ جاى انس ‌ما‌ باشد ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ رام گيريم، ‌و‌ جاى الفت ‌ما‌ ‌كه‌ ‌به‌ ‌آن‌ اشتياق ورزيم، ‌و‌ خويشاوند نزديك ‌ما‌ ‌كه‌ نزديكيش دوست داريم.

•    و هرگاه ‌او‌ ‌را‌ برما وارد كردى ‌و‌ فرو آوردى ‌پس‌ ‌ما‌ ‌را‌ ‌به‌ زيارت ‌او‌ خوشبخت دار، ‌و‌ ‌به‌ رسيدنش آراممان ساز، ‌و‌ ‌در‌ مهمانى ‌او‌ بدبختمان مدار، ‌و‌ ‌به‌ ديدار ‌او‌ خوارمان مساز، ‌و‌ ‌او‌ ‌را‌ درى ‌از‌ درهاى آمرزشت قرار ده، ‌و‌ كليدى ‌از‌ كليدهاى رحمتت.

•    هدايت يافتگانى گمراه نشده بميرانمان، ‌و‌ فرمانبردارانى بدون اكراه، ‌و‌ توبه كارانى گناه نكرده ‌و‌ اصرار ‌بر‌ گناه نورزيده، ‌اى‌ آنكه ضامن پاداش نيكوكارانى، ‌و‌ اصلاح خواه كردار تبه كاران.

---------------------------

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo