دعا درباره فرزندان

̶    بار خدايا! بر‌ سرم منت گذار ‌و‌ فرزندانم را‌ باقى بدار ‌و‌ براى من‌ شايستگيشان بخش ‌و‌ مرا از‌ آنها بهره مند فرما.

̶    خدايا! براى من‌ به‌ آنان عمر طولانى ده‌ ‌و‌ در‌ زندگانيشان بيفزاى، خردسالان ايشان را‌ پرورش ده‌ ‌و‌ ناتوانان آنان را‌ نيرومند گردان، تن آنها ‌و‌ دين ‌و‌ اخلاق آنها را‌ درست فرما، آنان را‌ به‌ جان ‌و‌ اعضاء بدن ‌و‌ بدانچه در‌ كار ايشان مايه ‌ى‌ دل مشغولى من‌ است عافيت بخش ‌و‌ روزى ايشان را‌ به‌ پاس من‌ ‌و‌ به‌ دست من‌ پيوسته بر‌ قرار دار

̶    و آنان را‌ نيكوكار ‌و‌ پرهيزگار ‌و‌ بينادل ‌و‌ حق نيوش ‌و‌ فرمان پذير خود ‌و‌ دوستدار ‌و‌ اندرزگر دوستانت كن ‌و‌ با‌ همه ‌ى‌ دشمنانت معاند ‌و‌ دشمن ساز.

̶    بار خدايا! بازوى مرا بديشان نيرومند ‌و‌ پريشانى حالم را‌ با‌ ايشان به‌ صلاح آور ‌و‌ جمعيت مرا به‌ وسيله ‌ى‌ آنان افزون ‌و‌ مجلسم را‌ بدانان زينت بخش ‌و‌ نامم را‌ بدانان زنده بدار چنانكه حضور ايشان در‌ غيبت من‌ مرا بسنده باشد ‌و‌ به‌ هميارى آنان مرا به‌ برآوردن نيازم يارى بخش ‌و‌ چنان فرما كه‌ فرزندان من‌ مرا دوستدار ‌و‌ مهرجو ‌و‌ يك دل ‌و‌ يك رو‌ ‌و‌ فرمانبردار ‌و‌ نامتمرد ‌و‌ غير عاصى ‌و‌ غير خطاپيشه باشند

̶    و مرا در‌ امر تربيت ايشان ‌و‌ تاديب ‌و‌ نكو داشت آنان يارى بخش ‌و‌ علاوه بر‌ آنها باز به‌ من‌ فرزندان پسر مرحمت فرما ‌و‌ اين درخواست را‌ مايه ‌ى‌ خير من‌ قرار ده‌ ‌و‌ آنها را‌ دستيار من‌ در‌ آنچه مسئول من‌ از‌ توست بگردان.

̶    و مرا ‌و‌ فرزندانم را‌ از‌ شيطان راندنى در‌ پناه خويش گير، چرا كه‌ تو‌ ما‌ را‌ آفريدى ‌و‌ امر ‌و‌ نهى فرمودى ‌و‌ دريافتن ثواب در‌ آنچه به‌ ما‌ دستور دادى بر‌ انگيختى ‌و‌ از‌ كيفر منهيات ترسانيدى ‌و‌ تو‌ براى ما‌ دشمنى نهادى كه‌ به‌ ما‌ ترفند مى زند ‌و‌ او‌ را‌ بر‌ ما‌ چيرگى دادى به‌ گونه اى كه‌ ما‌ را‌ بر‌ وى چنان تسلطى نيست. وى را‌ در‌ دلهاى ما‌ جا دادى، وى را‌ چون خون در‌ شرايين ما‌ روان ساختى، اگر ما‌ دستخوش فراموشى شويم او‌ دچار نسيان نمى شود، كيفر تو‌ را‌ در‌ ديده ‌ى‌ ما‌ ناچيز مى نمايد ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ ديگرى جز تو‌ مى ترساند،

̶    اگر ما‌ به‌ كار زشتى همت گماريم ما‌ را‌ در‌ انجام ‌آن دلير كند ‌و‌ چون به‌ كار شايسته اى پردازيم ما‌ را‌ از‌ ‌آن باز مى دارد، در‌ صورت شهوات خود را‌ به‌ ما‌ مى نمايد ‌و‌ براى ما‌ دامهاى شبهه ناك مى گسترد. چون وعده دهد ناراست است ‌و‌ چون در‌ دل ما‌ خيال پردازى مى كند خلف وعده مى نمايد ‌و‌ اگر هر‌ آينه تو‌ ترفند وى از‌ ما‌ باز ندارى ما‌ را‌ گمراه مى گرداند ‌و‌ اگر ما‌ را‌ از‌ تباهكاريهاى وى مانع نشوى ما‌ را‌ خواهد لغزانيد.

̶    بار خدايا! پس‌ تو‌ را‌ به‌ سلطنت خود كه‌ تسلط وى را‌ مقهور خويش فرما تا‌ با‌ بسيارى دعاهاى ما‌ وى را‌ از‌ ما‌ بازدارى ‌و‌ از‌ نيرنگ وى بدينگونه مصون مانيم.

̶    بار خدايا! هر‌ خواسته اى كه‌ دارم برآور ‌و‌ نيازهايم را‌ بر‌ طرف كن ‌و‌ مانع از‌ اجابت دعاى من‌ مباش چون تو‌ خود بر‌ آوردن ‌آن را‌ ضمانت فرموده اى ‌و‌ ميان خود ‌و‌ دعاى من‌ حائلى قرار مده، چرا كه‌ تو‌ خود مرا بدان دستور داده اى ‌و‌ هر‌ چه را‌ كه‌ در‌ دنيا ‌و‌ آخرت مايه ‌ى‌ اصلاح حال من‌ شود مرحمت كن، چه ‌آن را‌ يادآور شده باشم يا‌ به‌ دست فراموشى سپرده ‌و‌ خواه ‌آن را‌ ظاهر ساخته يا‌ پنهان كرده ‌و‌ خواه اعلام داشته يا‌ به‌ اخفاء ‌آن پرداخته باشم 

̶    و مرا در‌ همه ‌ى‌ اين احوال در‌ مسئلتم از‌ زمره ‌ى‌ مصلحان 

̶    و با‌ خواستن از‌ تو‌ در‌ شمار كامگاران ‌و‌ با‌ تكيه بر‌ توكل از‌ غير بازداشتگان ‌و‌ با‌ پناه جستن به‌ تو‌ از‌ سودبرندگان در‌ سوداى با‌ خود، قرار ده‌ ‌و‌ در‌ سايه ‌ى‌ جود ‌و‌ دهشت از‌ كسانى قرار ده‌ كه‌ روزى حلالشان داده اى ‌و‌ آنهايى كه‌ به‌ يارى كرمت از‌ خوارى به‌ عزت رسيده ‌و‌ از‌ رنج ستم در‌ سايه ‌ى‌ دادت آرميده اند ‌و‌ به‌ فيض رحمتت از‌ بلا عافيت يافته ‌و‌ از‌ بركت بى نيازيت به‌ نوايى رسيده اند ‌و‌ در‌ سايه ‌ى‌ پرهيزگارى تو‌ از‌ گناهان ‌و‌ لغزشها ‌و‌ هر‌ خطايى معصوم مانده ‌و‌ توفيق نيكى ‌و‌ رشد ‌و‌ صواب در‌ طاعتت پيدا كرده اند ‌و‌ از‌ پرتو توانايى تو‌ ميان آنها ‌و‌ گناهان حائلى پديد آمده ‌و‌ هر‌ گونه گناهى را‌ رها كرده ‌و‌ در‌ جوار تو‌ منزل گزيده اند.

̶    بار خدايا! همه اين خواستنيها را‌ به‌ توفيق ‌و‌ رحمت خود به‌ ما‌ بده ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ شكنجه ‌ى‌ آتش پناه ده‌ ‌و‌ به‌ همه ‌ى‌ مسلمانان مرد ‌و‌ زن ‌و‌ مردان با‌ ايمان ‌و‌ زنان با‌ ايمان نظير آنچه من‌ براى خودم ‌و‌ اولادم، در‌ همين دنيا ‌و‌ ‌آن سراى، تمنا كرده ام عطا فرما، چرا كه‌ تو‌ نزديك اجابت كننده ‌و‌ شنواى داناى با‌ گذشت ‌و‌ عفو كننده ‌و‌ رئوف ‌و‌ مهربانى 

̶    و ما‌ را‌ در‌ اين دنيا نيكويى ‌و‌ در‌ سراى آخرت نيكويى عطا كن ‌و‌ از‌ عذاب آتش نگاهدار
.

...........................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

کانال تلگرام بنیاد BonyadSahifeh @ 

logo