• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3764
3897
61668268

دعاي ‌آن حضرت در‌ حق خود ‌و‌ دوستانش

̶    اى خداوندى كه‌ عجايب عظمت تو‌ پايان نپذيرد درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ سر‌ گرايى در‌ برابر عظمت خود باز دار.

̶    اى خداوندى كه‌ زمان فرمانرواييت را‌ نهايتى نيست درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ مكافات عقوبت خويش رهايى بخش.

̶    اى خداوندى كه‌ خزاين رحمتت فنا نشود درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ رحمت خويش نصيبى ده.

̶    اى خداوندى كه‌ ديدگان از‌ ديدارت فرومانند، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ مقام قرب خود نزديك ساز.

̶    اى خداوندى كه‌ در‌ برابر عظمت تو‌ هر‌ عظمتى حقير نمايد درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ نزد خود گرامى بدار.

̶    اى خداوندى كه‌ هر‌ نهانى پيش تو‌ آشكار است، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ پيشگاه خود رسوا مگردان.

̶    خداوندا، ما‌ را‌ به‌ عطاى خويش از‌ عطاى هر‌ بخشنده اى بى نياز گردان. به‌ پيوند خويش وحشت تنهايى از‌ ما‌ دور بدار تا‌ به‌ بخشش تو‌ به‌ كس جز تو‌ نگراييم ‌و‌ در‌ پناه جود ‌و‌ احسان تو‌ از‌ كس نهراسيم.

̶    بار خدايا درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ به‌ سود ما‌ تدبير كن نه بر‌ زيان ما. به‌ سود ما‌ مكر نما نه به‌ زيان ما. ما‌ را‌ پيروزى ده‌ ‌و‌ پيروزى از‌ ما‌ مستان.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خشم خود دور نگه دار ‌و‌ در‌ پناه خود بدار. ما‌ را‌ به‌ خود راه نماى ‌و‌ از‌ خود دور مدار، كه‌ هر‌ كه‌ را‌ از‌ خشم خود دور نگهدارى سلامت به‌ دست آرد ‌و‌ هر‌ كه‌ راه نمايى به‌ دانش رسد ‌و‌ هر‌ كه‌ را‌ به‌ خود نزديك گردانى سود برد.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ سطوت حوادث زمان ‌و‌ شر دامهاى شيطان ‌و‌ تلخى قهر سلطان حفظ فرماى.

̶    بار خدايا، هر‌ كه‌ بى نيازى يافته تنها به‌ فضل ‌و‌ قوت تو‌ يافته، پس‌ درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ ‌و‌ ما‌ را‌ بى نياز گردان. بخشندگان چون دست سخا گشايند تنها از‌ فضل انعام تو‌ بخشند، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ بر‌ ما‌ عطا ببخشاى. هدايت يافتگان تنها به‌ نور وجه تو‌ هدايت يافته اند پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ ما‌ را‌ هدايت فرماى.

̶    خداوندا، ‌آن را‌ كه‌ تو‌ يارى كنى به‌ خذلان كس زيان نبيند ‌و‌ ‌آن را‌ كه‌ تو‌ بر‌ او‌ ببخشايى به‌ منع كس نقصان نگيرد ‌و‌ ‌آن را‌ كه‌ تو‌ راه بنمايى به‌ گمراهى كس از‌ راه نرود.

̶    پس درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ عزت خويش از‌ آسيب بندگانت در‌ امان دار ‌و‌ به‌ بخشايش خويش از‌ هر‌ كس جز خود، بى نياز فرماى ‌و‌ به‌ راهنمايى خويش راه ما‌ به‌ حق بگشاى.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش ‌و‌ سلامت دلهاى ما‌ را‌ در‌ ياد كرد عظمتت، آسايش ابدان ما‌ را‌ در‌ شكر نعمتت ‌و‌ گشادگى زبان ما‌ را‌ در‌ وصف احسانت قرار ده.

̶    بار خدايا، درود بفرست بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ زمره داعيانى درآور كه‌ به‌ تو‌ دعوت مى كنند ‌و‌ در‌ شمار راهنمايانى كه‌ به‌ تو‌ راه مى نمايند ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ خاصترين خاصان درگاه خود گردان. يا‌ ارحم الراحمين
.

.......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo