• تــازه ها
  • متن دعا
  • فراز صحیفه
اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز
بازدید دیروز
کل بازدیدها
3692
3073
62315266

طلب عفو ‌و‌ رحمت

دعاي ‌آن حضرت است در‌ طلب عفو ‌و‌ رحمت.


̶    بار خدايا، بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ درود بفرست ‌و‌ سورت شهوت مرا چون به‌ حرام نزديك مى شوم بشكن ‌و‌ چنان كن كه‌ آزمند ارتكاب هيچ گناهى نشوم. بار خدايا مرا از‌ آزردن هر‌ مرد ‌و‌ زن مومن ‌و‌ هر‌ مرد ‌و‌ زن مسلمان باز دار.

̶    بار خدايا، هر‌ بنده اى كه‌ درباره من‌ مرتكب عملى شده كه‌ تو‌ ‌آن را‌ نهى كرده اى يا‌ در‌ آنچه تو‌ منع فرموده اى پرده ‌ى‌ حرمت من‌ دريده ‌و‌ اينك كه‌ حق مرا ضايع كرده در‌ گذشته، يا‌ هنوز زنده است ‌و‌ حقى از‌ من‌ برگردن اوست او‌ را‌ در‌ اين ستمى كه‌ بر‌ من‌ روا داشته ‌و‌ اكنون گريبانگير اوست بيامرز، ‌و‌ در‌ حقى كه‌ از‌ من‌ تباه كرده عفو نماى. بار خدايا، اگر در‌ حق من‌ خلافى به‌ جاى آورده است، او‌ را‌ سرزنش مكن. اگر به‌ سبب آزار من‌ گناهى بر‌ اوست، او‌ را‌ رسوا مساز. اى خداوند، اين عفو ‌و‌ گذشت مرا ‌و‌ اين صدقه اى را‌ كه‌ به‌ آنان ارزانى داشته ام پاكترين صدقه ‌ى‌ بخشندگان ‌و‌ برتر از‌ هر‌ صله ‌و‌ عطيه اى قرار ده‌ كه‌ براى تقرب جستن به‌ تو‌ ارزانى شده است.

̶    آنسان كه‌ من‌ از‌ آنان در‌ گذشته ام، تو‌ نيز از‌ من‌ درگذر ‌و‌ آنسان كه‌ من‌ در‌ حق آنان دعاى خير كرده ام تو‌ نيز رحمت خود از‌ من‌ دريغ مدار، تا‌ هم من‌ ‌و‌ هم ايشان به‌ بركت فضل ‌و‌ احسان تو‌ به‌ سعادت رسيم ‌و‌ رهايى يابيم.

̶    بار خدايا، هر‌ بنده اى از‌ بندگانت كه‌ از‌ من‌ به‌ او‌ آسيبى رسيده يا‌ از‌ من‌ آزارى ديده يا‌ به‌ سبب من‌ ستمى بر‌ او‌ شده ‌و‌ من‌ حقش را‌ ضايع كرده ام يا‌ مانع دادخواهى او‌ شده ام، پس‌ بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرست ‌و‌ به‌ بزرگوارى ‌و‌ بخشندگى خويش از‌ من‌ خشنودش گردان ‌و‌ از‌ خزانه ‌ى‌ كرمت حقش ادا فرما.

̶    آنگاه مرا از‌ كيفرى كه‌ به‌ موجب حكم تو‌ مستوجب آنم در‌ امان آر ‌و‌ از‌ عقوبتى كه‌ به‌ مقتضاى عدل توست رهايى بخش، زيرا كه‌ مرا نيروى تحمل خشم ‌و‌ انتقام تو‌ نيست ‌و‌ تاب ‌و‌ توان من‌ غضب تو‌ را‌ برنمى تابد، كه‌ اگر به‌ مقتضاى استحقاق من‌ جزايم دهى هلاكم ساخته اى ‌و‌ اگر جامه ‌ى‌ رحمت خود بر‌ من‌ نپوشانى تباهم كرده اى.

̶    اى خداوند من، از‌ تو‌ چيزى را‌ مى طلبم كه‌ عطاى ‌آن از‌ تو‌ هيچ نكاهد ‌و‌ برگرفتن بارى را‌ درخواست مى كنم كه‌ بر‌ تو‌ گران نمى آيد.

̶    از تو‌ مى طلبم بخشايش نفسم را، نفسى كه‌ او‌ را‌ نيافريدى تا‌ از‌ خود، زيانى را‌ دور سازى يا‌ به‌ سودى دست يابى، بلكه او‌ را‌ آفريده اى تا‌ قدرت خويش در‌ آفرينش چنان چيزها به‌ اثبات رسانى ‌و‌ ‌آن را‌ دليل توانايى خود بر‌ خلقت همانندان ‌آن قرار دهى.

̶    بار خدايا، از‌ تو‌ مى خواهم كه‌ بار گناه من‌ برگيرى، كه‌ سخت گرانبارم ساخته. از‌ تو‌ در‌ تحمل بارگرانى كه‌ از‌ پايم درآورده است يارى مى جويم.

̶    پس بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ درود بفرست ‌و‌ مرا كه‌ بر‌ خود ستم كرده ام عفو كن ‌و‌ رحمت خود برگمار تا‌ سبكبارم سازد. چه بسا رحمت تو‌ گنهكاران را‌ رسد ‌و‌ چه بسا ستمكاران كه‌ مشمول عفو تو‌ گردند.

̶    پس بر‌ محمد ‌و‌ خاندان او‌ درود بفرست ‌و‌ مرا سردسته ‌ى‌ كسانى قرار ده‌ كه‌ از‌ گناهانشان گذشته اى ‌و‌ از‌ گودالى كه‌ خطاكاران در‌ ‌آن سرنگون شوند بيرون آورده اى ‌و‌ به‌ توفيق خود از‌ ورطه ‌ى‌ هلاكت مجرمان خلاصى داده اى، تا‌ آزاد كرده ‌ى‌ عفو تو‌ از‌ بند اسارت سخط تو‌ گشتند ‌و‌ رهايى يافته ‌ى‌ احسان تو‌ از‌ زندان عدالت تو‌ شدند.

̶    اى خداى من، اگر با‌ من‌ چنين كنى، اين لطف ‌و‌ رحمت در‌ حق كسى كرده اى كه‌ خود منكر ‌آن نيست كه‌ مستحق عقوبت توست ‌و‌ خويشتن مبرا نمى داند كه‌ سزاوار خشم توست.

̶    اى خداى من، اگر با‌ من‌ چنين كنى، اين لطف ‌و‌ رحمت در‌ حق كسى است كه‌ بيمش از‌ تو‌ از‌ آزمنديش در‌ رحمت تو‌ بيش است ‌و‌ نوميديش از‌ رهايى، استوارتر از‌ اميدش به‌ رهايى است. نه چنان است كه‌ نوميديش، نوميدى از‌ رحمت تو‌ باشد، يا‌ اميدش از‌ ‌آن روست كه‌ مى خواهد خود را‌ به‌ رحمت تو‌ بفريبد، بلكه به‌ سبب قلت حسنات اوست در‌ برابر كثرت سيئاتش ‌و‌ ضعف حجت اوست در‌ دادگاه داورى تو.

̶    اما تو‌ اى خداى من‌ شايسته اى كه‌ صديقان به‌ رحمت تو‌ مغرور نشوند ‌و‌ مجرمان از‌ رحمت تو‌ نوميد نگردند كه‌ تو‌ ‌آن پروردگار بزرگ هستى كه‌ فضل خود از‌ كسى بازندارى ‌و‌ در‌ گرفتن حق خود از‌ ديگران سخت نگيرى.

̶    ياد تو‌ از‌ هر‌ چه در‌ ياد آيد، برتر است ‌و‌ نام تو‌ مقدس تر از‌ ‌آن است كه‌ مردمان بر‌ خود نهند. نعمت تو‌ در‌ ميان همه ‌ى‌ آفريدگانت پراكنده است. فلك الحمد على ذلك يا‌ رب العالمين.

......................

منبع

درباره بنیاد صحیفه سجادیه

بنیاد صحیفه سجادیه در استان اصفهان در جهت توسعه فرهنگ قرآن و عترت براساس حدیث ثقلین در سال 1395 تاسیس گردید.

 امید است این کتاب ازرشمند صحیفه سجادیه که تنها کتابی است که از سوی اهل بیت (ع) به نگارش درآمده و به عنوان زبور آل محمد و خواهر قرآن معروف است، بعد از قرآن و نهج البلاغه به آن توجه ویژه شود و در جامعه اسلامیمان مورد توجه و بهر برداری قرار گیرد.

 telegram aparat

logo